Pirmsskolu ziņas: Lai dzīvo lasītprieks!

27.11.2020.

Jau no šī gada vasaras Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs notiek grāmatu vērtēšana lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”. Īpašs prieks ir par to, ka programmā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni. Pirmsskolēni piedalās bērnu žūrijā – grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā vecumgrupā 5+. Līdz janvāra beigām jāizlasa sešas grāmatas un jāizvēlas trīs, kuras patika visvairāk, aizpildot elektronisko anketu internetvietnē www.lasamkoks.lv. Atbilstoši anketēšanas rezultātiem grāmatām tiks piešķirtas 1., 2. un 3.vietas. 
Ārkārtējās situācijas dēļ visi pasākumi LCB un filiālēs notiek attālināti. Jaunbūves bibliotēka saviem sadarbības partneriem piedāvā tiešsaistes pasākumus Zoom un Teams platformās, kas vairāk izmantotas skolās. Tāpēc, lai iesaistītu programmā pirmsskolēnus, bibliotēka sāka piedāvāt pirmsskolām jaunu sadarbības formu: grāmatu apskatus video formātā.
Mūsu iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Žanna Borune ar entuziasmu iesaistījās šajā lasītveicināšanas programmā. Pateicoties bibliotekāres Svetlanas Oļenovas uzņemtajiem video apskatiem un skolotājas Žannas ieinteresētībai, atbalstam un radošumam, viņas grupas bērniem tagad ir iespēja lasīt programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatas vecumgrupā 5+, apspriest izlasīto un pildīt dažādus atraktīvus uzdevumus. Ļoti gaidām, kad bibliotēkas atsāks darbu ierastajā režīmā un uzņems viesus savās atjaunotajās telpās.
LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka izsaka skolotājai Žannai pateicības vārdus par iesaistīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” Facebook. Savukārt mūsu pirmsskola pateicas bibliotēkai un atgādina vecākiem, ka visi bērni ar vecāku atļauju tiks pierakstīti bibliotēkā, kā arī programmas noslēgumā saņems dāvaniņas. Anketas aizpilda bibliotēka. Tas notiek pēc bērnu balsošanas, kad visas grāmatas izlasītas.
    
Vairāk par projektu: www.lasamkoks.lv,  http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=2&cid=7234

Raksts sagatavots sadarbībā ar Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāru Svetlanu Oļenovu.

Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Nadīna Ļahoviča