Pirmsskolu ziņas: Starptautiskā Dzimtās valodas diena “Ābelītē”

24.02.2021.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš, tāpēc ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi, kā arī cienot citu cilvēku dzimto valodu. Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 1999.gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā, kā arī veicināt toleranci pret dažādām kultūrām.

Ar mīlestību pret savu dzimto valodu, svinot Starptautisko dzimtās valodas dienu, Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” 2021.gada 22.februārī tika organizēts apsveikums no skolotājām, audzēkņu radošās darbnīcas un patriotiskās rotaļnodarbības „Latviešu tautas tradīcijas”. Rotaļnodarbību galvenais uzdevums bija veicināt latviešu tautas nacionālo atdzimšanu, valodas, kultūras, vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, kā arī bagātināt audzēkņu pieredzi par savu valsti.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Verbicka
tālr. 65474792