Pirmsskolu ziņas: Starptautiskais Ekoskolu karogs plīvos jau 7 gadu

11.09.2020.

Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanu skolās, pirmsskolās un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.

Liels prieks, ka Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde pēc kārtējās novērtēšanas atkal saņēma Starptautisko Ekoskolu Zaļo karogu. Zaļais karogs plīvos pie iestādes jau 7. gadu.

Šajā mācību gadā mūsu Ekoskolas programmas gada tēma bija „Pārtika”. Ļoti daudz uzzinājām jauna, piemēram, kāda pārtika ir jāizvēlas veikalā – vai vietējā, vai ievestā? Pētījam, cik izmaksā pārtikas ceļošana no citām valstīm. Sadarbībā ar veikalu „RIMI” veidojām bērnu zīmējumu grāmatas „Izvēlies Latvijā audzētu pārtiku”. Iestādes māsa kopā ar pavāri un bērniem gatavoja veselīgus ēdienus. Tika arī pārbaudīts, cik pārtikas atkritumu paliek pēc ēdienreizēm. Ko darīt ar atkritumiem? Arī mūsu vecāki piedalījās, veidoja runājošas sienas – plakātus „Manas ģimenes populārākas receptes”.  

Latvijā šajā programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.  Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā,  lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Programmas atpazīstamākais elements ir Starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.
Paldies visiem mūsu audzēkņiem, darbiniekiem, vecākiem par ieguldīto darbu. Radošu un darbīgu jauno mācību gadu!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece (Eko skolas koordinators)
A.Regža
t.65430291