Priecājamies, lepojamies, sveicam: Latvijas Atklātās lingvistikas olimpiādes rezultāti

24.02.2020.

2019.gada 14.decembrī notika Latvijas Atklātās lingvistikas olimpiādes pirmā kārta, kurā piedalījās 155 cilvēki no 12 novadiem. Olimpiādē varēja piedalīties skolēni no mazākumtautību un latviešu mācībvalodas skolām. Dalībniekiem tiek piedāvāts veikt 5 lingvistiskos uzdevumus (latviešu vai krievu valodā), darba izpildes laiks ir 5 stundas. 1.kārtā uzdevumi bija interesanti, saistīti ar nezināmām valodām, bet ļoti sarežģīti.
Olimpiādes 0trā kārta notika 2020.gada 22.februārī. Balstoties uz abu kārtu rezultātu summas, tika noteikti godalgu ieguvēji, kā arī astoņi dalībnieki, kuri pārstāvēs Latviju Starptautiskajā lingvistikas olimpiādē Ventspilī 2020.gada jūlijā.
Otrajā kārtā šogad piedalījās arī skolēni no Kazahstānas, Krievijas un Ukrainas. No mūsu pilsētas otrajā kārtā bija uzaicināti 8 skolēni.
Pēc divu kārtu rezultātu summas tika piešķirtas 24 godalgotās vietas un 14 atzinības raksti, kā arī vairākas balvas par abu kārtu atsevišķu uzdevumu labākajiem risinājumiem. Mūsu pilsētā ir 5 godalgotās vietas. 3.vietu ieguva Natālija Koreņevska un Maksims Germanovičs (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 11.klases skolēni), Viktorija Makoviča (Daugavpils Centra vidusskolas 10.kalses skolniece), atzinības ieguva Viktorija Tarvide (Daugavpils 3.vidusskolas 12.klases skolniece) un Anastasija Gavriļenko (Daugavpils Centra vidusskolas 12.klases skolniece). Paldies par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei Inārai Kudrjavskai (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs), Marijai Žilinskai (Daugavpils 3.vidusskola), Nataļjai Kožanovai un Svetlanai Loktevai (Daugavpils Centra vidusskola)!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas krievu (svešvalodas),
krievu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja,
izglītības metodiķe
Marija Žilinska