Priecājamies, lepojamies, sveicam: Matemātikas valsts 70.olimpiādes rezultāti

20.03.2020.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3 2020.gada 12.martā notika matemātikas valsts 70.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tika organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Mūsu pilsētas skolēni šajā olimpiādē arī ieguva godalgotas vietas: 2.vietu 9.klašu grupā ieguva Alfrēds Saročinskis (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija) un Atzinību – Maksims Kirillovs (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs), bet 11.klašu grupā 3.vietu ieguva Maksims Ģermanovičs (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs). Apsveicam ar panākumiem laureātus un skolotājus, kuri palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2019_20/70_matem_rezultati.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
(tālr.65432102)