Priecājamies, lepojamies, sveicam: Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes rezultāti

13.01.2020.

Rīgas 15.vidusskolā 2020.gada 9.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tika organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

1.vietu olimpiādē ieguva arī Daugavpils Saskaņas pamatskolas 8.klases skolniece Darīna Kļimenkova, 2.vietu ieguva Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 8.klases skolnieks Vladimirs Bazans, savukārt Daugavpils 3.vidusskolas skolnieces Diāna Junele un Karīna Komrakova un Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni Armands Ūdris un Darja Dmitrijeva ieguva Atzīnības rakstus.

Apsveicam laureātus un skolotājas, kuras palīdzēja sagatavoties olimpiādei!

Vairāk informācijas: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2019_20/36_lat2_rezultati.pdf

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
(tālr.65432102)