Projekta noslēgums Somijā

11.02.2020.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ projektā  “Kāda ir tava identitāte?” 2020.gada janvāra beigās notika noslēguma vizīte pie projekta koordinatora-vidusskolas Vāsā, Somijā.  
11 izglītojamie, kas dzīvoja viesģimenēs, un 2 pedagogi pavadīja darbīgu nedēļu, pētot vairākus identitātes aspektus. Uz šo projekta noslēguma pasākumu bija sabraukušas arī partneru delegācijas: beļģu un portugāļu. Sākoties projektam, nevienam nebija šaubu, ka Somijā šajā laikā būs sals un sniegs, taču neparasti siltā ziema bija jūtama arī tur, un līdz ar to sniegu izbaudījām tikai pusotru dienu. Somijā, zviedriski runājošajā skolā, mācījāmies drāmas un dejas elementus, veidojām posterus, dziedājām, apmeklējām stundas un iejutāmies citā izglītības sistēmā, apmeklējām vairākus vietējos muzejus, Kvarkenas arhipelāgu (UNESCO pasaules mantojumu),  veidojām digitālās identitātes pases, pēc izvēles bija iespēja apmeklēt hokeju vai simfoniskās mūzikas koncertu. Projektā paveiktais vienmēr paliks jauniešu atmiņā kā spilgts piedzīvojums, kā iespēja iepazīt citu valstu kultūru, identitāti un apgūt angļu valodu.
Annai Č. patika skaistais Botnijas līcis un lielākais tilts Somijā, kā arī tas, ka pat burgeri Somijā bija no veselīgiem produktiem.
Anna Š. īpaši atcerēsies drāmas nodarbību, kura atstāja lielu iespaidu, jo deva iespēju uzzināt kaut ko jaunu gan par sevi, gan par citiem projekta dalībniekiem, kā arī to, ka dienas beigās katras valsts komanda satikās, lai kopā padalītos iespaidos. 
Edgaram pārsteidzoši likās, ka Somijā akcents tiek likts veselīgam uzturam – uz galda bija dažādi salāti un olīves. Tās baudījām katru reizi, kad ieturējām maltīti kādā iestādē, arī skolā. Bija lieliski, ka vakaros skolas telpās piedalījāmies dažādas aktivitātes – muzicējām uz dažādiem mūzikas instrumentiem, spēlējām florbolu un galda spēles.
Zanei un Nellijai iepatikās veidot pašiem savas ID pases, skenēt tās, lai viens otru labāk uzzinātu un iepazītu.
Martu un Lauru pēc arhipelāga sasildīja pikniks ar desiņām un vakara noslēgums - hokeja spēle. Marta arī sniedza divas intervijas - radio un avīzei.
Ērika un Boženai kā pārsteigums bija iespēja piedalīties un vērot somu skolēnu stundas, iepazīties ar somu izglītības metodēm un pārņemt dažādas prasmes. Vēstures muzejā radās iespaids, ka mūsu valstu vēsturiskais ceļš un liktenis ir ļoti līdzīgs un ka mēs nemaz neesam tik atšķirīgi. Pēc tam lielāko pārsteigumu sagādāja sniegs, kurš kaut vai uz īsu brīdi, bet deva iespēju izbaudīt īstos ziemas priekus. Deju mēģinājumā skolā iemācījāmies pāris somu polkas un valšus un vērojām, kā notiek sagatavošanās īstai ballei.
Luīzei patika noslēguma pasākums - vakariņas Vāsas Universitātē, kurā atskatījāmies  un atcerējāmies piedzīvoto nedēļas laikā. Latvijas grupa uzstājās ar kopīgu priekšnesumu un tas bija skaists noslēgums šim projektam.
Par projektu:
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu  “Kāda ir tava identitāte?” ( What's your ID? 2018-1-FI01-KA229-047265_3) koordinēja vidusskola Somijā, savukārt partneri bija skolas Beļģijā un Portugālē. Projekts risināja skolēnu identitātes jautājumus sociālajos medijos, veselības jautājumus, 21. gadsimta saziņas, radošuma, kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes, kultūrizpratni. Projektā izglītojamie veidoja izpratni par kultūrām, mācījās sadarboties ar vienaudžiem, lai sajustu Eiropas pilsonību un identitāti.. Projekta mājaslapa: https://whatsyourid.weebly.com/.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Kāda ir tava identitāte?” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.
Informāciju sagatavoja:
Projekta kontaktpersona, Evelīna Balode
m.t.28336093, evelina.balode@inbox.lv