RELANG 2020 – kursi Latvijas svešvalodu speciālistiem “Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā”

28.02.2020.

No 2020.gada 19. līdz 21. februārī Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Kalpaka bulvāris 4) norisinājās Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) projekta RELANG 2020 kursi “Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā”, kurā piedalījās svešvalodu izglītības eksperti, pedagogi un pasniedzēji no Latvijas, tajā skaitā mūsu Daugavpils kolēģi Ludmila Lastovka (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja angļu valodas un CLIL skolotāja) un Ilona Ustinova (Daugavpils 9.vidusskolas angļu valodas un CLIL skolotāja, Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe).
Jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā. Sadarbības projekta RELANG ietvaros EMVC eksperti – Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas – kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīja jaunā svešvalodu standarta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei RELANG projekta ietvaros. Kursu nodarbību gaitā dalībniekiem bija iespēja noteikt, cik lielā mērā šīs prasmes ir atspoguļotas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā svešvalodās, iepazīties ar EKP pieeju un dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī darba grupās izpētīt iespējas, kā vērtēt mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmes izglītības procesā.

Novatoriskas metodoloģijas un novērtēšana valodu apguvē piedāvā apmācības ieinteresētajām personām Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tā tiek īstenota saskaņā ar sadarbības līgumu starp Eiropas Moderno valodu centru un Eiropas Komisiju.

Kursu rezultāta kursu dalībnieki sagatavos praktisku materiālu mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanai skolās.

Projekta mājas lapa: https://relang.ecml.at/

Informāciju sagatavoja:
Ilona Ustinova
Daugavpils 9.vidusskolas angļu valodas un CLIL skolotāja, Daugavpils pilsētas angļu valodas un CLIL skolotāju MA vadītāja, izglītības metodiķe
un
Ludmila Lastovka
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja angļu valodas un CLIL skolotāja