Rokas darba nebijās

30.12.2020.

Daugavpils Latviešu biedrība realizēja jauniešu iniciatīvu projektu “Radi!”, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko Daugavpils pašvaldība, kas ir iesaistīta projektā PuMPuRS.
Projektā tika organizētas radošas nodarbības jauniešiem, kurās viņi apguva jaunas praktiskas un teorētiskas zināšanas, kas palielināja priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināja viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, un iesaistīja riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs ārpus formālās izglītības.
Projekta īstenošana notika gandrīz pusotru gadu, kura laikā notika jauniešu radošo spēju attīstība un savas lomas apzināšanās sabiedrībā, un izpratnes veidošana. Nodarbībās  bija iesaistītas 12 jaunietes no dažādām Daugavpils pilsētas skolām, starp kurām bija arī priekšlaicīgas mācību riska grupas izglītojamās. Katra dalībniece projekta laikā nodarbībās ir izveidojusi radošus darbus, apguvusi dažādas mūsdienīgas rokdarbu tehnikas: sveču un ziepju liešana, čībiņu adīšana, patriotisko lentīšu šūšana, saldo pušķu veidošana, auduma apdruka, dekupāža u.c.
Projekta rezultātā bija radīta labvēlīga vide jauniešu pašapziņas celšanai, iepazīstot dažādas rokdarbu tehnikas izveidoti dažādi rokdarbi, kā arī katra dalībniece apzinājās savu lomu savas dzīves un sabiedrības veidošanā.

Projekta nodarbību vadītāja
Sandra Dimante