„Rūķītī” stāstīja Ziemas pasaku…

Kad ziemas sals piespiedis „Rūķīša” bērnus palikt telpās, tad pienācis īstais laiks stāstīt pasakas. 29.janvārī sagatavošanas grupas ”Vārpiņas”  bērni kopā ar vācu valodas skolotāju Viju Baļevu, Daugavpils Universitātes vācu valodas centra vadītāju Nataļju Demjaņenko un brīvprātīgā darba veicēju Evu Drešleri (Evu Drechsler) no Vācijas stāstīja „Ziemas pasaku” vācu valodā.

Lai stāstītu pasaku, bērniem rotaļā bija jāatceras dažādi darbības vārdi vācu valodā un jānosauc krāsas. Tad bērni izvēlējās lomas un kopā ar skolotājām gatavoja maskas. Brīvprātīgā darba veicēja Eva stāstīja pasaku, bet bērni atbilstoši savai lomai atveidoja to teatrālajā darbībā. Pateicoties tam, ka bērni apguvuši klausīšanās prasmes un viņiem ir atbilstošs vārdu krājums, pasakai bija laimīgas beigas, jo visi pasakas varoņi sadraudzējās un cienājās ar „omes” ceptiem gardiem kēksiem.  

Sirsnīgi pateicamies DU vācu valodas centra vadītājai N.Demjaņenko un brīvprātīgā darba veicējai E.Drešlerei par izdomu, svētku noskaņas radīšanu un atbalstu vācu valodas apguvē mūsu iestādes bērniem!

Materiālu sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas 

24.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece 

Inese Kapteine