Sākusies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

07.02.2020.

No š.g. 3.februāra pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija. Pirmajā reģistrācijas dienā apkopotie dati liecina, ka skolās bija pieteikti 679 nākamie pirmklasnieki, bet 7.februārī – 809. 2020./2021.mācību gadā mācības 1.klasē uzsāks 2013.gadā dzimušie bērni, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

Piesakot bērnu skolai, vecāki izmantoja arī piedāvātās priekšrocības (bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas; izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie) – 341 pieteikumi. Šīs priekšrocības var izmantot līdz 17.februārim.

Neskatoties uz to, ka lielākoties nākamie pirmklasnieki mācībām 1.klasē tika pieteikti klātienē – 615 pieteikumi, tomēr vecāki aktīvi izmantoja arī elektroniskās reģistrācijas iespējas – elektroniski saņemti 194 vecāku pieteikumi.

Līdz 17.martam izglītības iestādes vecākiem rakstiski paziņos par bērna uzņemšanu iestādē vai par atteikumu uzņemt. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Pārvaldē varēs saņemt precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī citas nepieciešamās konsultācijas.

Uz 7.februāri pilnībā nokomplektētas jau 6 pilsētas skolas (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola).

Pirmklasnieku reģistrācija ilgs līdz š.g. 28.februārim, plkst.17.00, lai gan bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 30.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 1165 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Bohāne
tālr.65432102