Seminārā „Skolotāju savstarpējā sadarbība, realizējot starpdisciplināro projektu” apgūtas jaunas prasmes

08.01.2020.

2020.gada 3.janvārī Daugavpils pilsētas skolu matemātikas, informātikas un dabaszinātņu cikla skolotāji piedalījās seminārā „Skolotāju savstarpējā sadarbība, realizējot starpdisciplināro projektu”. Tas tika piedāvāts A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences programmas „Dabaszinātnes un matemātika efektīvi: no standarta līdz mācību stundai” ietvaros. Programma sniedz atbalstu matemātikas un dabaszinātņu mācību jomu pedagogiem, pilnveidojot viņu profesionālo kompetenci mūsdienīgas lietpratības izglītībā.
Seminārā skolotājiem tika piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes – grupu darbs, diskusijas, praktisks darbs. Skolotāji plānoja un īstenoja starpdisciplināro projektu „Mežs”. Izpildot uzdevumus, semināra dalībnieki varēja praktiski iejusties skolēna lomā, izvērtējot riskus un piedāvājot uzlabojumus projekta īstenošanai. Skolotāji apguva prasmi veidot Skola2030 „laika līniju” vienam tematam, pētot dažādu mācību priekšmetu programmas no 1. līdz 9.klasei. Skolotāji augsti novērtēja stratēģiju kā instrumentu dažādu priekšmetu satura plānošanai, lai sasniegtu kompleksu rezultātu starpdisciplinārajā projektā. Sniedzot atgriezenisko saiti par semināra ieguvumiem, pedagogi norādīja, ka seminārs ir laba iespēja modelēt sadarbību starp dažādu priekšmetu skolotājiem gan savā skolā, gan pilsētā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķes Jeļena Azareviča un Tatjana Baranovska