Seminārs “Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures atspoguļojums medijos” Daugavpilī

16.05.2018.

Interneta laikmetā arī vēsture ir kļuvusi par “viltus ziņu” objektu. Latvijas vēstures tematika ar zināmu regularitāti atgriežas mediju uzmanības centrā ik gadu, tuvojoties piemiņas un svētku dienām.
Manipulācijas ar vēsturi vienmēr ir bijusi daļa no politiskās cīņas lauka. Taču Latvijas gadījumā šajā cīņā bieži iesaistās ārēji spēki, kas apzināti un sistemātiski izplata maldinošus vēstījumus par Latvijas vēsturi. Šo vēstījumu autoru mērķis ir diskreditēt Latvijas valstiskumu un demoralizēt Latvijas centienus panākt vēsturisko taisnīgumu attiecībā uz Otro pasaules karu un dubulto okupāciju.
Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar Sociālās Atmiņas pētniecības centru rīko reģionālos seminārus skolotājiem, žurnālistiem un muzeju darbiniekiem par Latvijas vēstures atspoguļojumu medijos. Dr. hist. Gatis Krūmiņš analizē Latvijas vēstures sagrozīšanas piemērus pagātnē un mūsdienās, savukārt Dr. hist. Uldis Neiburgs iezīmē galvenos strīdus jautājumus Otrā pasaules kara un pēckara gadu Latvijas vēsturē, īpašu uzmanību veltot Krievijas TV sižetos pausto “faktu” atspēkojumam. Seminārā piedalīsies un būs iespēja uzdot jautājumus LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniekam Mārtiņam Kaprānam.
Aicinām skolotājus, vēsturniekus, muzeju darbiniekus, mediju pārstāvjus un ikvienu interesentu apmeklēt semināru!
Seminārs notiks š.g. 22.maijā plkst.14.00 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes zālē Saules ielā 7. Pieteikšanās: https://ej.uz/fakti2205

Semināra noslēgumā skolotāji saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecību A (4 stundas). Uzrādot transporta biļeti, skolotājiem būs iespēja saņemt transporta izdevumu kompensāciju.
Seminārs tiek rīkots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Daugavpils.pdf

Latvijas Okupācijas muzejs
Inguna Role