Seminārs pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājiem

..Uz visiem kokiem guļ sniegs. 

Un skaņas mīkstas, it kā sniegu apvēlušās, veļas…

(V.Plūdonis)

Janvāra ziemas dienā, kad aiz loga valda sniegs, ledus un sals, Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes zālē valdīja smiekli, prieks un pozitīva gaisotne. Iestādē notika MA pasākums pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājiem „Skolotāja loma pozitīvas emocionālās vides veidošanā mūzikas nodarbībās”. Pirmsskolas iestādes mūzikas skolotājas Tatjana Stepanova un Oksana Groza iepazīstināja kolēģus ar savu darba pieredzi.

Ciemiņu uzmanībai tika piedāvātas divas mūzikas nodarbības. Pirmo nodarbību vadīja skolotāja Oksana Groza ar 3-4 gadus veciem bērniem. Ziemas „sagādātie” pārsteigumi mazuļus neatstāja vienaldzīgus. Prieks, pārsteigumi, smiekli, dziesmas un rotaļas radīja pozitīvu noskaņojumu visas nodarbības laikā. Pasākumā otro nodarbību vadīja mūzikas skolotāja Tatjana Stepanova ar 6-7 gadus veciem bērniem. Nodarbība bija dinamiska un piesātināta ar dažādām aktivitātēm. Bērni iepazinās ne tikai ar jauniem mūzikas terminiem: solo, duets, trio u.c., bet arī paši piedalījās radošo deju kustību izpildīšanā atbilstoši mūzikas noskaņai, kā arī dziedāja, gāja rotaļās un priecājās kopā ar jauko Sniegavīru.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 

28.pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājas vietniece 

Sandra Ondzule

t. 26851534