Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs 2021.gada 18.janvāri

18.01.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 18.01.2021.

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-4.klasēm ir pagarinātas skolēnu ziemas brīvdienas, bet 5.-12.klasēs mācības notiek attālināti, līdz ar to informācija tika apkopota tikai par situāciju pirmsskolā.

Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 17 grupās 13 pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām, savukārt pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti 2 grupās vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 138 bērni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd pavisam pirmsskolā 31 pedagogs un 21 tehniskais darbinieks atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 18 pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 13 pedagogi.

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka pirmsskolā šobrīd slimo 13 bērni, 21 skolotājs un 18 tehniskie darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde