Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021.gada 25.janvāri

25.01.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 25.01.2021. 

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12.klasēs mācības notiek attālināti, līdz ar to informācija tika apkopota tikai par situāciju pirmsskolā.

Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 8 grupās 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 144 bērni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd pavisam pirmsskolā 14 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 10 pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 8 pedagogi.

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka pirmsskolā šobrīd slimo 9 bērni, 13 skolotāji un 18 tehniskie darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde