Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 1. martu

01.03.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 01.03.2021.

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12. klasēs mācības notiek attālināti.

Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 9 grupās 6 pirmsskolas izglītības iestādēs (kas ir par 5 grupām un 2 pirmsskolas izglītības iestādēm mazāk nekā pagājušajā nedēļā), kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām, savukārt pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti 1 grupā vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 40 bērni, bet skolās – 23 skolēni (pagājušajā nedēļā skaits bija daudz lielāks: 62 bērni pirmsskolā, bet skolās – 64 skolēni), kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd pavisam pirmsskolā 11 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki, savukārt skolā –3 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā (pagājušajā nedēļā karantīnā pirmsskolā atradās 23 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 9 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki), jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 7 pirmsskolas pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 6 pedagogi, savukārt skolās – 766.

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, jāmin, ka saslimstība šajā nedēļā, salīdzinot ar informāciju uz 22.02.2021., ir augusi pirmsskolu pedagogu un tehnisko darbinieku vidū, lai gan kopumā saslimstība ir zemāka. Pirmsskolā šobrīd slimo 9 bērni, 12 skolotāji un 15 tehniskie darbinieki, bet skolās – slimo 8 skolēni, 9 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki (uz 22.02.2021. pirmsskolā slimoja 11 bērni, 8 skolotāji un 13 tehniskie darbinieki, bet skolās –15 skolēni, 13 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki). Pavisam pilsētas izglītības iestādēs uz 01.03.2021. fiksēti 59 saslimšanas gadījumi (pagājušajā nedēļā – 66).

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde