Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 15. februāri

15.02.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 15.02.2021.

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12. klasēs mācības notiek attālināti.

Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 10 grupās 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām, savukārt pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti 1 grupā vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 70 bērni, bet skolās – 39 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd pavisam pirmsskolā 19 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 7 pedagogi un 10 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 6 pedagogi (4 pirmsskolā un 2 skolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 14 pedagogi, savukārt skolās – 789.
 
Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka pirmsskolā šobrīd slimo 8 bērni, 8 skolotāji un 14 tehniskie darbinieki, bet skolās – slimo 17 skolēni, 9 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde