Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021.gada 8.februāri

08.02.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 08.02.2021.

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12.klasēs mācības notiek attālināti.

Sakarā ar to, ka SPKC izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, arī pirmsskolā 7 grupās 6 pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts attālinātais mācību process. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 71 bērns, bet skolās – 31 skolēns, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šobrīd pavisam pirmsskolā 8 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 4 pedagogi un 12 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. Pavisam 2 pedagogi pirmsskolā ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 7 pedagogi, savukārt skolās – 798.
 
Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, var minēt, ka pirmsskolā šobrīd slimo 3 bērni, 9 skolotāji un 8 tehniskie darbinieki, bet skolās – slimo 22 skolēni, 11 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde