Skolās atceramies barikāžu laiku!

15.01.2021.

Ir pagājuši 30 gadi kopš 1991. gada barikāžu dienām, taču atmiņas par šo laiku ir dzīvas tāpat kā barikāžu dalībnieku un viņu radinieku atmiņas par to trauksmaino laiku. Arī skolās barikāžu tematikai tradicionāli tiek pievērsta uzmanība, tiek vadītas mācību stundas, skolēni veic mini pētījumus un radošos darbus.
Gatavojoties janvāra barikāžu 30. gadadienai, LR Saeima aicināja jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties fotokonkursā “Barikāžu stāsts”. Konkursa mērķis bija veicināt patriotismu, jauniešu izpratni par mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem, piederību savai valstij, kā arī radošumu.
Konkursā ar savu darbu piedalījās Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas - liceja skolniece Aleksandra Stepanova un viņu konsultēja skolotāja Larisa Želve. Viņas fotogrāfiju varone ir Vilma Makrecka.
 V. Makrecka 1988.-1991. gados bija Daugavpils LTF nodaļas un barikāžu koordinācijas centra aktīviste. Šodien Vilma ir pensionāre, bet ir lepna un jūt patiesu gandarījumu: viņas sapnis, ka Daugavpils debesīs plīvos brīvas Latvijas karogs, piepildījās. “Esmu lepna, ka mana ģimene bija aktīva Latvijas Tautas frontes atbalstītāja. Brīvība nenāk pati par sevi, tā jānopelna”, saka Vilmas kundze.

Skolnieces Aleksandras Stepanovas darbs redzams LR Saeimas Facebook kontā https://www.facebook.com/Jekaba11/photos/pcb.708421709817162/708420479817285 .

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Izglītības metodiķe Signita Gabrāne

1. foto "Uz sapņu ceļa zem sarkanbaltsarkanā karoga"
2. foto "Paceliet acis uz karogu, brīvās Latvijas nestu!"