Skolas ziņas: Daugavpils Vienības pamatskola Latgales skolēnu pašpārvaldes forumā

28.02.2020.

Daugavpilī notika patiesi vērienīgs pasākums – Latgales Skolēnu pašpārvalžu forums, kurā piedalījās 58 skolas no visas Latgales. Ar skolēniem un skolotājiem līdzdarbojās Izglītības un zinātnes ministre, fantastiski pasniedzēji un dažādu pašvaldību pārstāvji.
Diena bija pārsteigumu un pozitīvu emociju pilna – ar jauku sveicienu no Indijas, ar Daugavpils pilsētas mēra Andreja Elksniņa motivējošo uzrunu, ar fantastisku darbošanos kopā grupās pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Paldies šī vērtīgā un brīnišķīgā foruma organizētājiem, atbalstītājiem un vadītājiem, jo īpaši Oskaram Zuģickim, kā arī paldies Daugavpils Vienības pamatskolas pašpārvaldes skolēniem par palīdzību foruma norisē un aktīvu līdzdarbošanos (Laina Agafonova, Jānis Drelings, Laura Zuģicka, Aurēlija Zalāne, Ulrika Graudiņa, Laura Cinne, Zane Caune, Sintija Ivbule)!
Skolēni ar patiesu aizrautību smēlās idejas, kā paši var uzlabot savu dzīvi skolā, savukārt skolotāji apguva daudzas jaunas metodikas, kā skolēniem palīdzēt šīs idejas realizēt. Lepojamies ar savu pilsētu, tās fantastiskajiem cilvēkiem un lieliskajiem jauniešiem, jo īpaši mūsu skolas aktīvajiem skolēniem! Priecājamies par Daugavpils Vienības pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes vadītāju Jāni Drelingu, kura zināšanas un aktivitāte foruma laikā tika novērtētas patiesi augstu – viņš dosies izzinošā braucienā uz Briseli. Lai veicas, īstenojot ikvienu ideju!

Video materiāls: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/skolenu-pasparvalzu-forums-daugavpili-pulceja-18-latgales-pasvaldibu-parstavjus

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
Sociālo zinību skolotāja
Inga Sokolova