Skolotāj, piedalies konkursā!

20.01.2021.

Žurnāla "Skolas Vārds" redakcija aicina pedagogus piedalīties konkursā.

Lai piedalītos kunkursā, nepieciešams sagatavot pieredzes rakstu/metodisko materiālu par vienu no tēmām:

  • Mana interesantā mācību stunda (skolotājs dalās pieredzē par konkrēti sava mācību priekšmeta pasniegšanu);
  • Mana mācību stunda saskaņā ar jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu;
  • Mana ideja/pieredze klases saliedēšanai;
  • Mana ideja/pieredze emocionālās vardarbības mazināšanai skolā/klasē;
  • Mana ideja/pieredze interesantai audzināšanas stundai;
  • Mana ideja/pieredze skolēnu talantu attīstībai.

Pieredzes un ideju rakstu aicina sagatavot brīvā formā, izvēloties raksta garumu pēc saviem ieskatiem. Tāpat arī materiālam pēc ieskatiem var pievienot fotogrāfijas, darba lapas, uzskates lapas, prezentācijas.

Labākos un interesantākos darbus publicēs e-žurnālā "Skolas Vārds", kā arī labāko un interesantāko darbu autori saņems arī balvas. Balvu fondā ir 5 dāvanu kartes, ko varēs izmantot, iegādājoties grāmatas izdevniecības "Zvaignze ABC" veikalos (katra Eur 20.00 apmērā).

Rakstus sūtiet līdz 10. februārim uz žurnāla redakcijas e-pastu: redakcija@skolasvards.lv ar norādi „Konkurss”. Labāko darbu autori tiks paziņoti žurnāla "Skolas Vārds" 19. februāra numurā!

Žurnāla "Skolas Vārds" redakcija
Tel.: 26002264
E-pasts: redakcija@skolasvards.lv