Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts

25.10.2017.

Daugavpils 3.vidusskola aktīvi iesaistās Erasmus+ projektos. Pagājušajā mācību gadā ar skolas administrācijas atbalstu tika izstrādāts projekts „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts”.
Kad projekts tika apstiprināts, franču valodas skolotāja Jeļena Smuļko šī gada oktobrī apmeklēja kursus „Total Immersion Course in Lyon for Primary Teachers” Francijas pilsētā Lionā. Projekta ietvaros, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu, skolotāja paaugstināja profesionālās kompetences. Kursu laikā tika pētīta dziesmu izmantošanas metode franču valodas mācīšanai, kā arī papildinātas zināšanas par mūsdienu Francijas kultūru, kas palīdzēs attīstīt skolēnos kultūras izpratnes kompetenci, pielāgojot apgūtās zināšanas mācību stundās.
Kursos pavadītais laiks paliks atmiņā ar viesmīlīgo uzņemšanu, kultūras un tradīciju iepazīšanu un tikšanos ar pieredzējušiem lektoriem.
Jaunu iespaidu un pieredzi guvusī projekta dalībniece Jeļena Smuļko iegūtās zināšanas ir gatava realizēt praktiskajā darbā ar skolēniem, kā arī ar kolēģiem dalīties pieredzē un iespaidos, un iepazīstināt ar jaunapgūtajām metodēm.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Skolotājs ir mācīšanās kompetenču arhitekts” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas
franču valodas skolotāja
Jeļena Smuļko