Skolu ziņas: Ar projektu darbu uz kompetencēm

10.04.2019.

Šodien daudz runājam par izglītības reformu, par ciešu mācīšanās sasaisti ar reālo dzīvi. Projektu darbs ir vislabākais piemērs jaunās pieejas mācību saturam. Grūti atrast situāciju, kur mācībām ir vairāk saistības ar reālās dzīves situācijām, vairāk motivācijas un intereses apgūt svešvalodas. Pagājušajā nedēļā Daugavpils 3.vidusskolā tam bija veiksmīgs piemērs, jo tika organizēta ERASMUS+ projekta “The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization” tikšanās ar skolēniem no Spānijas, Itālijas, Polijas un Grieķijas.      

Projekta mērķis bija padziļināt skolēnu zināšanas par vēsturi, arhitektūru, iepazīties ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, savām saknēm. Līdz ar to tika organizētas stundas, kurās bērni internacionālās grupās apguva tēmas, rīkoja debates, prezentācijas, diskusijas. Jaunieši paši organizēja vēsturisko orientēšanās spēli galvaspilsētā, kā arī viktorīnas un filmēja sižetus par piedāvātajām tēmām. Bija prieks redzēt, cik ieinteresēti un motivēti bija jaunieši, strādājot kopā, cik iesaistīti viņi bija procesā. Sadarbojoties ar kolēģiem no citām valstīm par mācību procesa organizēšanu un saturu, visi bija apmierināti par sasniegto rezultātu. Skolēnu zināšanu pārbaude nedēļas beigās apstiprināja ikviena cerības.
Vēl viens spilgts iespaids palika par ciemiņu dzīvošanu viesģimenēs, jo skolēni iejutās viesmīlīgo saimnieku lomās. Kopā ar vecākiem piedalījās vakara aktivitātēs, organizēja latviešu tradicionālo ēdienu vakariņas, dejoja kopā ar latgaliešu grupu “Dyrbyni”. Daudzi bērni pirmo reizi rādīja savu pilsētu un valsti draugiem no citām valstīm.  
Tā bija ļoti aizrautīga un piedzīvojumu pilna nedēļa, kura deva iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un jaunas kultūras, pārbaudīt savas komunikācijas spējas un angļu valodas zināšanas, kā arī gūt pamatu jaunu valodu apgūšanai.
Sabīne stāsta: “Paldies par doto iespēju. Nedēļa paliks atmiņā ilgu laiku!”
Samira: “Daudz ko uzzināju. Ceru, tā nav pēdējā iespēja strādāt internacionālā komandā.”
Evelina: “Paldies, ka palīdzat atvērties un noticēt sev!”
Erika: “Pateicoties mūsu projektam, es guvu daudz jaunu zināšanu par mūsu vēsturi, tradīcijām. Paldies par emocijām un iespēju attīstīties!”
Jeļena: “Gaidu savus draugus ar viņu ģimenēm ciemos!”

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu The cultural mosaic of Europe-Influences and cross-influences in European civilization (“Eiropas kultūrmozaīkas mantojums”) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietniece
Alina Jeremenko