Skolu ziņas: Daugavpils 11. pamatskolas izglītojamie un pedagogi Erasmus+ projektā „Empātija pret iebiedēšanu”

06.04.2021.

No 2021. gada 29. marta līdz 31. martam Bārtona Hila akadēmijā, Torquay, Anglijā tika novadīta tiešsaistē ceturtā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Empātija pret iebiedēšanu”. Projekta koordinators ir Anglija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Spānija un Francija.

Mobilitātē piedalījās Daugavpils 11. pamatskolas direktore Ina Meldere, svešvalodu skolotāja un projekta koordinatore Marianna Tretjakova, 7. klases izglītojamie Iļja Aleksejenko, Jūlija Kuzņecova, Jeļizaveta Pipčenko, Viktorija Stepanova, Karolina Tihoņa.

Izmantojot virtuālās mācības un virtuālās aktivitātes, projekta dalībnieki turpināja ieplānoto darbu projektā. Mobilitātē tiešaitē iepazīstināja ar projekta koordinātoru izglītības iestādi (telpu un darba režīmu), ar skolas direktori, skolotājiem, izglītojamajiem, skolas sasniegumiem, tradīcijām un kultūru.  

Virtuālajā sanāksme koordinatoriem, direktoriem tika novadīta kā partnerības svētki un nodrošināja vērtīgu iespēju tikties visiem starptautiskajiem kolēģiem, lai apmainītos ar pieredzi un dalītos paraugpraksē.

Bartona Hilla akadēmijas skolotāji un skolēni vadīja apmācības skolotājiem par IKT izmantošanu mācīšanās procesā un e-drošības atbalstu.

Tiešraides stundās skolēni varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai sasniegtu projekta mērķus. Tā bija lieliska iespēja padziļināti apgūt dažādus tematus, paplašināt zināšanas, pilnveidot starptautisko sadarbību.  

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11.pamatskolas svešvalodu skolotāja
M. Tretjakova