Skolu ziņas: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs starptautiskajā konferencē par skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanu

01.09.2020.

27.-29.augustā notika starptautiskā konference “Vērtēšana domāšanas prasmju attīstīšanai”  tiešsaistē. Konference tika organizēta Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai” (“Assessment Companion For Thinking Skills”) ietvaros. Konferencē “satikās” inovatīvo mācību pieeju autori, dažādu priekšmetu skolotāji, skolu vadība un universitāšu pārstāvji no Latvijas, Lielbritānijas, Somijas, Spānijas, Vācijas, Beļģijas, Izraēlas, Zviedrijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. Konferencē  īpaša uzmanība tika pievērsta formatīvās vērtēšanas pieeju, paņēmienu izmantošanai skolēnu pamatprasmju un domāšanas prasmju attīstīšanai un izaugsmei.
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolotāji Erasmus+ projekta “ACTS” ietvaros piedalījās skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu izstrādē, pilotēšanā, koriģēšanā, vērtēšanas instrumentu izmantošanas  infografikas veidošanā, kā arī novadīja kursus Daugavpils pilsētas skolotājiem. Konferencē liceja skolotāji prezentēja darba pieredzi skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanas instrumentu un TA-pieejas (Thinking Approach) izmantošanā matemātikas, angļu, latviešu, krievu valodas stundās.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja
direktores vietniece izglītības jomā
Nataļja Koviļina
t.+371 65476097