Skolu ziņas: Domāt – tas ir svarīgi

06.11.2019.

Š.g. oktobra nogalē Slovākijā notika pirmā tikšanās ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projektā “Think” (Nr.2019-1-SK01-KA229-060786_3). Projektu koordinē Slovākija, partneri ir Spānija, Itālija, Portugāle un Latvija, kuru pārstāv Daugavpils 3.vidusskola. Projekta darbības laiks ir no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam. Projektā skolu pārstāv 11.-12.klašu skolēni un pedagogi.
Projekta galvenie mērķi ir: pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties un ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī; iemācīties formulēt un attīstīt savu radošo un inovatīvo ideju; labās prakses pārņemšana un integrācija savā skolā.
Pirmajā tikšanās reizē Slovākijā dalībvalstu izglītības iestāžu pārstāvji precizēja projekta mērķus un uzdevumus, sadalīja lomas, kas izdevās ļoti veiksmīgi. Projekta vadītāja no Slovākijas puses ir dalībskolas direktore Zuzana Peternai (Zuzana Peternai), kura vada meistarklases un lasa lekcijas par kritisko domāšanu, tāpēc šo tēmu pārzina ļoti dziļi un var iedvesmot pārējās partnervalstis, kuras ir vienādi ieinteresētas šajā jautājumā. Latvijai kritiskās domāšanas prasmes ir īpaši aktuālas, ieviešot kompetenču pieeju mācību satura apguvē. Ir plānots, ka katrā tikšanās reizē skolēniem tiks piedāvāti uzdevumi, kuros nepieciešams izmantot kritiskās domāšanas prasmes, projekta gaitā tās pilnveidojot. Skolēni internacionālās grupās ar lielu entuziasmu jau sākuši darbu projektā tiešsaistes režīmā: iepazīstas, veido savstarpējās attiecības, veicot piedāvātos uzdevumus. Neklātienē sākušās pazīšanās turpināsies arī klātienē, kad skolēni, apmeklējot dalībvalstis, dzīvos ģimenēs.

Daugavpils 3.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu „Think” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 3.vidusskolas direktora vietniece   
Alina Jeremenko