Skolu ziņas: Eiropas dienas pasākumi Vienības pamatskolā

14.05.2019.

9.maijs – Eiropas dienas rīts sākās ar radio raidījumu par Eiropas Savienību, ko vadīja 6.klases skolēniece Anna Marija Mickeviča.
Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni aktīvi darbojās tematiskajās sociālo zinību un klases stundās par Eiropas Savienības vēsturi, dalībvalstīm, valstu simboliem, dabu u.c. jautājumiem. Nodarbību “Aizrautīgā Eiropas Savienība” 4.a klases un 4.b klases skolēniem vadīja pamatskolas skolnieces – Aurēlija Zalāne, Laura Zuģicka, Anna Marija Mickeviča, Linda Širvinska.
Uz skolas ekrāna un uz stendiem skolēni ar prieku iepazinās ar saistošiem uzskates līdzekļiem un prezentāciju par ES vēsturi, ES vērtībām, paplašināšanās gaitu, eirozonas izveidi, Latvijas dalību ES, jauniešu iespējām ES, lēmumu pieņemšanas kārtību ES u.c. nozīmīgām tēmām.
“Eiropas eksāmens” norisinājās tiešsaistē www.esmaja.lv 9.maijā un tajā piedalījās arī Daugavpils Vienības pamatskolas 6.-9.klašu skolēni. „Eiropas eksāmenā” tika ietverti dažādu jomu jautājumi, kuros skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas par ES vēsturi un attīstību, Latvijas dalību ES, eiro, svētku dienām u.c. Katrs skolēns elektroniski saņēma Eiropas Komisijas pateicības rakstus par aktīvu pilsonisko līdzdalību!
Jau otro gadu pēc kārtas patiesi lepojamies ar 7.a. klases skolnieka Jāņa Drelinga augsto sasniegumu – Eiropas eksāmenā 1.vieta valsts mērogā – apsveicam!!!
9.maijā – Eiropas dienā, mūsu skolas komanda – Jānis Drelings, Artūrs Šukurovs, Rita Brauna, Linda Širvinska, Aurēlija Zalāne – devās uz pilsētā organizēto Eiro spēli un ieguva godalgoto 2.vietu pilsētas līmenī.
                                                                                                       
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas
Sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova