Skolu ziņas: Erasmus+ aktivitātes Daugavpils 13. vidusskolā

01.04.2021.

No 29. līdz 31. martam notika pirmā virtuālā mobilitāte Erasmus+ projekta Hum@Net ietvaros “Future Classroom Lab”, kurā piedalījās partneri no Spānijas, Beļģijas, Ungārijas, Grieķijas, Turcijas un Latvijas. Pasākumu sagatavoja Turcijas puse. No Daugavpils 13. vidusskolas strādāja trīspadsmit 7.a un 8.a klases skolēni un 4 skolotājas. Kopā mobilitātē piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki.

Mobilitātes pirmajā dienā Turcijas skolas direktors İbrahim İsmailoğlu sveica dalībniekus, katra valsts prezentēja plakātu par pašreizējo situāciju skolā un par savām izjūtām. Skolēni piedalījās viktorīnā par tēmu “Future Classroom Lab” un aprakstīja savu sapņu skolu. Pēc tam visi bija sadalīti grupās, kur notika iepazīšanās un  virtuālā ekskursijā pa Turcijas pilsētu Rizē.

Otrdien skolēni grupās rakstīja savas pārdomas par ideālu skolu Twinspace forumā. Tad mobilitātes organizators Adil Tugyan (Turcija) stāstīja dalībniekiem par Nākotnes Klases Laboratorijām (Future Classroom Lab) un parādīja AI (artificial intelligence  mākslīgais intelekts) rīkus. Un noslēgumā skolēni atkal strādāja grupās un plānoja kopprodukta izstrādi.

Pēdējā dienā skolēni strādāja grupās un veidoja interaktīvus plakātus par dalībnieku valstu kultūru un tradīcijām. Tas bija arī mūsu mobilitātes gala kopprodukts. Katra grupa noslēgumā prezentēja savu sadarbības plakātu. Kamēr skolēni strādāja grupās, skolotājiem bija koordinatoru sanāksme, kur tika plānotas nākamās aktivitātes.

Mūsu skolēni čakli strādāja gan sagatavošanās posmā, gan mobilitātes laikā. Protams, viņi bija kautrīgi un dažreiz baidījās runāt, bet tas viņiem bija liels izaicinājums, un, cerams, ka tas motivēs viņus mācīties svešvalodas, lai  būtu plašākas iespējas sazināties gan tiešsaistē, gan virtuālajā vidē. Mēs apguvām   jaunas  programmas, kas ir būtiskas  mūsu projektā.   

Daugavpils 13. vidusskolas  skolu apmaiņas partnerību projektu “Hum@n tīkli sadarbībai - jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” (Hum@n Networks for the Cooperation - A new inclusive methodology by virtual environments Nr. 2019-1-ES01-KA229-063826_2)” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
 
Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13. vidusskolas
projekta koordinatore  J.Maskaļova
t.29295867
maskaljova@inbox.lv