Skolu ziņas: Erasmus+ aktivitātes Daugavpils 13. vidusskolā

06.04.2021.

No 29. līdz 31. martam notika pirmā virtuālā mobilitāte Erasmus+ projekta Hum@Net ietvaros “Future Classroom Lab”, kurā piedalījās partneri no Spānijas, Beļģijas, Ungārijas, Grieķijas, Turcijas un Latvijas. Pasākumu sagatavoja Turcijas puse. No mūsu skolas strādāja trīspadsmit 7.a un 8.a klases skolēni  un 4 skolotājas. Kopā mobilitātē piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki.

Mobilitātes pirmajā dienā Turcijas skolas direktors İbrahim İsmailoğlu sveica dalībniekus, katra valsts prezentēja plakātu par pašreizējo situāciju skolā un stāstīja par savām izjūtām. Skolēni piedalījās viktorīnā par tēmu “Future Classroom Lab” un aprakstīja savu sapņu skolu. Pēc tam visi bija sadalīti grupās, kur notika iepazīšanās un virtuālā ekskursijā pa Turcijas pilsētu Rizē.

Otrdien skolēni grupās rakstīja savas pārdomas par ideālu skolu Twinspace forumā. Tad mobilitātes organizators Adil Tugyan (Turcija) stāstīja dalībniekiem par Nākotnes Klases Laboratorijām (Future Classroom Lab) un parādīja AI (artificial intelligence mākslīgais intelekts) rīkus. Noslēgumā skolēni atkal strādāja grupās un plānoja kopprodukta izstrādi.

Pēdējā dienā skolēni strādāja grupās un veidoja interaktīvus plakātus par dalībnieku valstu  kultūru un tradīcijām. Tas bija arī mūsu mobilitātes gala kopprodukts. Katra grupa noslēgumā prezentēja savu sadarbības plakātu. Kamēr skolēni strādāja grupās, skolotājiem bija koordinatoru sanāksme, kur tika plānotas nākamās aktivitātes.

Mūsu skolēni čakli strādāja gan sagatavošanās posmā, gan mobilitātes laikā, kā rezultātā tika apgūtas jaunas  programmas, kuras ir nozīmīgas projekta īstenošanā. Protams, viņi bija kautrīgi un dažreiz baidījās runāt, bet tas viņiem bija liels izaicinājums, un, cerams, ka tas motivēs viņus mācīties svešvalodas, lai būtu plašākas iespējas sazināties gan klātienē, gan virtuālajā vidē.

Daugavpils 13. vidusskolas  skolu apmaiņas partnerību projektu “Hum@n tīkli sadarbībai - jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē” (Hum@n Networks for the Cooperation - A new inclusive methodology by virtual environments Nr. 2019-1-ES01-KA229-063826_2)” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā  www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
 
Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13. vidusskolas
projekta koordinatore  J.Maskaļova
t.29295867
maskaljova@inbox.lv