Skolu ziņas: Erasmus+ dienas Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā

15.10.2020.

Erasmus+ dienas ir starptautisks pasākums, ko atzīmē visur, kur vien ir pieejami ES Erasmus+ programmas projekti.

Mūzikas vidusskolai šis jau ir otrais gads, kad piedalāmies šajās dienās. Protams, Covid-19 epidēmija ieviesusi savas korekcijas: ja pagājušajā gadā šajā dienā viesojās projekta partneri no Somijas un Portugāles un varējām būt kopā koncertā, baudīt svētku torti, tad šogad visas aktivitātes notiek virtuāli.
Šoreiz skolas pieteiktais pasākums ir identisks ar jaunā projekta “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā” (Open SESAME! Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe 2020-1-IT02-KA229-079743_2) koordinatoru un partnerskolu ideju – iepazīstināt kolēģus, izglītojamos un vietējo sabiedrību ar jauno projektu, satikties savā virtuāli. Šajā dienā mēs sūtām savus foto un video apsveikumus, dalāmies ar mūzikas ierakstiem, iepazīstamies. Svinību otrajā dienā satiksimies tiešsaistē, iepazīsimies, lai sadarbību varētu turpināt tālāk drošajā eTwinning platformā. Protams, ceram, ka drīz būs iespējama īsta jauniešu apmaiņa, reāli ceļojumi un pasākumi, kas veicinātu eiropeisko vienotības apziņu, pilsonisko aktivitāti, svešvalodu apguvi un citu kultūru iepazīšanu, draudzību.

Esam pārliecināti ka Erasmus+ dienas kļūs par tradīciju, jo skolā, kurā ir vairāki aktīvi Erasmus+ projekti, vairs nevaram iedomāties savu dzīvi bez starptautiskās sadarbības!

Par projektu var izlasīt:
https://sbdmv.lv/index.php/erasmus-sezam-atveries
Projekta mājaslapa:
https://ravizzaprojects.weebly.com/open-sesame.html
Projektā plānotās darbības jauniešiem:
https://ravizzaprojects.weebly.com/uploads/9/6/0/9/96091918/open_sesame_presentation_students.pdf

Projekta kontaktpersona:
Metodiķe Evelīna Balode,
evelina.balode@inbox.lv
mob.tālr.+37128336093