Skolu ziņas: Erasmus+ kursi Spānijā

11.07.2019.

Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.
Laika periodā no 1.jūlija līdz 6.jūlijam Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja J.Maskaļova piedalījās Erasmus+ programmas tālākizglītības kursos „Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools” Barselonā. Kursos piedalījās arī skolotāji no Grieķijas, Polijas, Ungārijas un Turcijas.
Pirmdien notika iepazīšanās ar kursu dalībniekiem un pasniedzēju (Federica Di Bartolomeo, skolotāju treneri no Europass Teacher Academy). Katrs dalībnieks pastāstīja par savu skolu un darbu. Pēc tam sākās nodarbības, un pirmajā dienā apspriedām, kā pielietot Google klasi mūsu mācību darbā.
Otrdien spriedām par Google Slides izmantošanas iespējām kā alternatīvu PPT prezentācijām. Pēc tām runājam par viktorīnas mācīšanu tiešsaitē, piemēram, kā iegūt vairāk informācijas “Kahoot!“ platformā. Tad izskatījām Edmodo platformas izmantošanu, kā variantu stundu plānojumam un nodarbībām ar skolēniem un kas ir līdzīgs pēc sava interfeisa sociālajiem tīkliem, kas arī varētu ieinteresēt skolēnus. Vakarā bija pastaiga pa vienu no Barselonas rajoniem Gracia, kur apskatījām slavenā arhitekta A.Gaudi darbu.  
Trešdien mēģinājām izvedot grāmatu vai komiksu ar Book Creator palīdzību, lai daudzveidotu savas stundas. Vēlāk pasniedzēja parādīja, kādas iespējas dod Symbaloo lietotne. Šī lietotne var palīdzēt organizēt vienā vietā visas saites un izmantot Symbaloo Learning Path, lai izveidotu stundu, kurai būtu spēļu laukuma veids. Dienas beigās izveidojām viktorīnu vai aptauju, kuras rezultātus skolotājs var uzreiz pārbaudīt ar telefona palīdzību, izmantojot Plickers aplikāciju.  
Ceturtdien no rīta apskatījām, kā var izmantot tiešsaistes viktorīnas vai nu gatavas vai pašizveidotas ar Quizizz palīdzību. Pēcpusdienā tikām iepazīstināti ar Khan Akadēmiju. Tā ir izglītojoša platforma, kurā ir dažādu tēmu video, kuri tulkoti daudzās valodās. Šī platforma ir laba iespēja skolēnu pašizglītošanai, jo video ir pieejams saprotamā valodā. Izmantojot Edpuzzle vietni, skolotājs var pats izveidot izglītojošus video ar jautājumiem, komentāriem, par pamatu ņemot video gan no Youtube, gan no Khan Akadēmijas, gan no citiem avotiem.
Piektdien iepazinām Socrative vietni, kura ir piemērota nopietnai zināšanu testēšanai. Tika spriests, kā cīnīties pret kiberhuligānismu. Kursu noslēgumā saņēmām sertifikātus. Sestdien bija ekskursija pa Barselonu.                           

Pateicos par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei, projekta koordinatorei A.Guževai.
Daugavpils 13.vidusskolas projektu “Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” (Līgums Nr.2018-1-LV01-KA101-046839) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja
J.Maskaļova
Tel.29295867
maskaljova@inbox.lv