Skolu ziņas: ES programmas “Erasmus + “ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītais 12. vidusskolas jaunatnes dialogu projekts “Mākonis” pulcē jauniešus un lēmumu pieņēmējus diskutēt par vēlēšanu tematiku

31.03.2021.

Otrdien, 2021. gada 30. martā, tiešsaistē, zoom platformā, foruma “Jaunatnes lietas un lēmumu pieņemšana Daugavpilī” ietvaros, notika 11.a klases skolēnu organizētais seminārs “Ko mēs zinām par lēmumu pieņemšanu un vēlēšanām?..” Uz pasākumu tika uzaicināts Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, Daugavpils 12. vidusskolas direktore Elita Boliņa, vecāku pārstāvji un citi lēmumu pieņēmēji. Šajā pasākumā piedalījās 70 Daugavpils 12. vidusskolas 10.-12. klašu audzēkņi un 10 vecāki un lēmumu pieņēmēji. Esam priecīgi, ka pasākumā piedalījās Daugavpils pilsētas Jaunatnes nodaļas pārstāvji: Gunita Vanaga un  Artjoms Pučinskis, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Santa Rutkovska, skolas Debašu kluba vadītājas Ieva Purmale un Lidija Daņilova, skolas padomes locekle Silva Šaršūne, vecāku pārstāvji un projekta morālie un tehniskie atbalstītāji Irēna Puncule un Signita Gabrāne.

Programmas Erasmus+: Jaunatne darbībā projekts “Mākonis” dod un dos iespēju jauniešiem diskutēt ar pašvaldības pārstāvjiem, Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas kolēģiem un Daugavpils 12. vidusskolas saimi par jaunatnes politiku, par Daugavpils padsmitniekiem svarīgiem sociālpolitiskiem jautājumiem, iesaistīties kopienas dzīves pilnveidošanā, veidojot produktīvu un inovatīvu ideju mākoni pirms 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Forumā "Jaunatnes lietas un lēmumu pieņemšana Daugavpilī" iecerēti 2 pasākumi (30.03.2021. un 14.04.2021.), kuru laikā vēlamies vairāk izprast lēmumu pieņemšanas procesu pilsētā un valstī, gribam izzināt, ko piedāvā un piedāvās politiskie spēki un vai šos piedāvājumus varam ietekmēt. Tāpēc ļoti priecājāmies par ciemiņu interesantajām prezentācijām un mudinājumiem: būt aktīviem, nebaidīties līdzdarboties pilsētas dzīvē. Seminārā tika apspriesti jautājumi par jaunatnes politiku Daugavpilī, jauniešu iesaistīšanos pašvaldības darbā, lēmumu pieņemšanas procesu Daugavpils domē un to, kāpēc jauniešiem būtu jāiesaistās vēlēšanās. Skolēniem arī bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par vēlēšanām Kahoot spēlē, kuru veidoja Artis Bļinovs un Haralds Soms, kā arī strādāt grupās, cenšoties izlemt, kas valstī vai novadā pieņem noteiktus lēmumus. Pasākumu vadīja Jūlija Magrina, grupu darbu moderēja desmit 11. klases skolēni. Dalībnieki uzdeva viesiem jautājumus un uzzināja daudz jauna.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pastāstīja, ka lēmumu pieņemšana domē iekļauj garu ierosinājuma sagatavošanas un izskatīšanas procesu, gan konsensusu un lēmumu apstiprināšanu. Domei tiek pakļautas vairākas institūcijas un iestādes, ar kuru starpniecību tiek nodrošināta likumos noteiktā funkcija un lēmumu realizēšana dzīvē. Tika uzsvērts, ka svarīga ir vēlētāju un deputātu pilsoniskā līdzdalība, jo kādi esam mēs, tāda arī ir pašvaldība. Oskars Zuģickis pastāstīja par dažiem jauniešu līdzdalības projektiem kaimiņu novados, aicināja būt līderiem, skatīties uz lietām radošāk, nepieņemt vienu viedokli kā pašu pareizāko. Visi runātāji aicināja piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas šogad notiks 5. jūnijā, lika aizdomāties par mūsu vietu un lomu savā pilsētā.

Pēc jauniešu pozitīvajām atsauksmēm var secināt, ka lielākajai daļai dalībnieku šis pasākums bija interesants, izzinošs un noderīgs, visvairāk patika diskusijas un darbs grupās. Taču, tā kā daudz kas vēl nav izrunāts, forums turpināsies 14. aprīlī.

Daugavpils 12. vidusskolas
projekta “Mākonis” darba grupas vārdā
Dženeta Meškovska