Skolu ziņas: Nākotnes skola top šodien

09.11.2018.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola sāk īstenot Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien”, kura ietvaros vairāki skolotāji un administrācija apgūs inovācijas kursos un vēros kolēģu darbu ārzemēs.
No 22. līdz 26.oktobrim šī projekta ietvaros angļu valodas skolotāja apmeklēja kursus "Uzlabo savas mācīšanas idejas"(“Spice Up Your Teaching Ideas”) Lielbritānijā, Jorkā (York). Kursu programma ir veidota tā, lai vienas nedēļas laikā praktisku nodarbību ietvaros skolotāji apgūtu materiālu, kas palīdzētu uzlabot pedagoga zināšanas par to, kā “atdzīvināt” stundas un padarīt tās mācīties motivējošākas.
   Nodarbības veicināja labāku izpratni par valodu mācīšanu, izmantojot dažādus praktiskus metodiskos paņēmienus, kas ļāva skolotajiem izvērtēt savas darba metodes un apstākļus, kā arī to, kā pielāgoties jaunajām inovācijām izglītības sistēmā, kā mācību materiālu pielāgot tam, lai audzēkņi saskatītu reālu pielietojumu ikdienā stundās apgūtajai vielai. Daļa nodarbību tika atvēlētas moderno rīku un tehnoloģiju izmantošanai mūsdienu mācību vidē, kas arī ir veids, kā mācīšanās procesu veidot jaunajai paaudzei pievilcīgāku un saistošāku.
   Darbs tika organizēts semināru un dažādu praktisku nodarbību formā. Dalībnieki tika aktīvi motivēti izteikt savu viedokli, dalīties ar pieredzi par savām mācīšanas situācijām. Mācību process notika gan individuāli, gan pāros, gan grupās, diskutējot un ģenerējot idejas, kuras tika analizētas un pielāgotas izmantošanai praktiski mācību procesā.
   Kursu dalībnieki bija izglītības iestāžu darbinieki, skolotāji no dažādām Eiropas valstīm: Itālijas , Spānijas, Bulgārijas, Francijas. Šī daudznacionālā vide ļāva iepazīt un dalīties pieredzē ar katras valsts atšķirīgo izglītības pieredzi un jaunākajām tendencēm laikā, kad sadarbība starp valstīm un dažādām nacionalitātēm Eiropā ir īpaši svarīga.
   Pēcpusdienas tika atvēlētas, lai iepazītu Lielbritānijas un Jorkas pilsētas vēsturi, kultūras mantojumu, un kultūrvēsturisko notikumu ietekmi uz mūsdienu sociālo un kultūras vidi. Tā kā paralēli York Associates Community notika vairākas kursu programmas un pēcpusdienās organizētie pasākumi bija visiem kopīgi, ikvienam bija iespēja tikties ar kolēģiem no citām kursu programmām, kas vēl vairāk deva iespēju apmainīties ar pieredzi, diskutēt par aktuāliem jautājumiem gan izglītībā, gan sabiedrības attīstībā vispār.
   Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Laurita Vaidere,
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
angļu valodas skolotāja