Skolu ziņas: Patriotiskā nedēļa Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā

27.11.2020.

Rudens ienācis  katrā sirdī, un, izgreznojot Latviju, ir līdzi atnesis patriotisku noskaņu.
No 11. līdz 27.novembrim Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā norisinājās Patriotiskā nedēļa “Pilsēta Latvijā, kur visi ir savējie…”. 2020.gads ir īpašs Daugavpilij: pilsētai – 745 gadi, 100 gadi kopš pilsētai dots Daugavpils vārds, aprit 95 gadi Daugavpils ģerbonim , tāpēc savās domās un darbos svētku laikā bijām ar dzimto pilsētu.
Gan klātienē, gan attālināti skolā norisinājās dažādas aktivitātes: konkursi, viktorīnas, izstādes, akcijas, tikšanās, kurās piedalījās skolēni, pedagogi un arī vecāki.
Lai radītu svētku noskaņu, nedēļu iesākām ar informatīvu akciju “Daugavpils bērnu acīm”, skatījāmies video ar apsveikumu dzimtajai pilsētai un nelielu svētku koncertu.
1.-6.klašu skolēni piedalījās tradicionālajā sarkanbaltsarkano Latvijas karoga lentīšu locīšanas akcijā.
Priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji organizēja tematiskās stundas: latviešu valodas stundas “Lāčplēsis-stiprinieks” (2.klase), „Dāvāsim Latvijai savas sirds siltumu” (1.klase), sporta stunda pirmklasniekiem “Es esmu Latvija”, radošā klases stunda „Mūsu zemi mīlot!” (2.klase). 4.klasē par godu Latvijas 102.gadadienai latviešu valodas stundā notika spēle ”Domā! Dari! Dalies!”. 6.plūsmas skolēni latviešu valodas stundā ”Pilsēta, kur visi ir savējie” iejutās pasakas varoņu lomā un apceļoja Daugavpils ievērojamākās vietas.
7.-12.klašu skolēni  piedalījās tiešsaistes tikšanās ciklā  “Pilsētnieku stāsti”.  Licejistiem tika dota iespēja iepazīties  ar daugavpiliešiem, kuri attīsta mūsu pilsētu un nes tās vārdu pasaulē: Stoptime Dance studijas vadītāju Aleksandru Lukšu, Latgales džeza kluba-studijas vadītāju  Innu Kraliku, Latvijas brīvās cīņas meistari Anastasiju Grigorjevu, SIA DZKSU tehniskā direktora vietnieku Aleksandru Iļjinu, bērnu centra Superkids vadītāju Anitu Ozolinu. Viesi dalījās ar skolēniem domās par dzimto pilsētu, tās nākotni un perspektīvām. Skolēnus interesēja arī  karjeras izvēles jautājumi un  iespējas pierādīt sevi Daugavpilī.
Lai iepazītos ar mūsu pilsētu no cita skatupunkta,  Skolas parlaments organizēja vecāko klašu skolēniem foto orientēšanos “Daugavpils mīklas”.
Patriotiskajā nedēļā skolā arī notika arī izstādes: bērnu un vecāku fotogrāfiju izstāde “Mana pilsēta+tava pilsēta=mūsu pilsēta”, izstāde “Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju, Latvijā es cerēju jaunu, skaistu Latviju!”  skolas bibliotēkā.
Ceram, ka tā patriotisma dzirksts, kas izgaismoja Latviju svētkos, degs mūsu sirdīs arī ikdienā, palīdzot apzināties, ka katrs esam Latvijas daļa, ka dzimtenes mīlestība nav skaisti vārdi, bet gan mūsu ikdienas darbi.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja
Izglītības metodiķe  
Eleonora Nedvede