Skolu ziņas: Pēdējā Erasmus+ projekta „Born to Read” sanāksme

04.09.2020.

Augusta beigās notika pēdējā trīsgadīga Erasmus+ projekta “Born to Read” starpvalstu sanāksme Viļņā, kurā piedalījās četras skolotājas no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas: projekta koordinatore Anna Beļska un projekta dalībnieces – Anžela Volodko, Jeļena Teļpuka un Anita Putāne.
Šī sanāksme bija noslēgums visām projekta aktivitātēm. Tā daļēji notika virtuāli, jo partneri no Itālijas, Spānijas un Bulgārijas nevarēja atbraukt uz Lietuvu COVID-19 ierobežojumu dēļ. Latviešu, lietuviešu un ungāru partnerskolas strādāja klātienē, tomēr pārējie projekta partneri iesaistījās projekta izvērtēšanā un gala atskaites sagatavošanā, izmantojot Zoom videokonferences rīku.
Sanāksmes dalībnieki apmeklēja lietuviešu partnerskolu, kas ir viena no labākajām skolām Viļņā, guvām daudz labās prakses piemēru, uzzinājām skolotāju veiksmīgas sadarbības un skolas darba organizēšanas pamatprincipus. Bija iespēja apskatīt Viļņas un tās apkārtnes ievērojamākās vietas, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās par grāmatzīmju apgleznošanu ar akvareļkrāsām un veidošanu no sausiem ziediem un augiem.
Paldies Erasmus+ programmai par projekta finansēšanu, bet projekta dalībniekiem - par iesaistīšanos un ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja:
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolotāja,
projekta koordinatore
Anna Beļska