Skolu ziņas: Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Lietuvā

05.11.2019.

Projekta Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekta “Attīstāmies ar STEAM” (identifikācijas nr.2018-01-TR01-K229-058823_2) ietvaros no 2019.gada 21.oktobra līdz 25.oktobrim notika apmācību seminārs Lietuvā. Pasākums notika Lietuvas pilsētā Kauņā, Kauno Buitiniu Paslaugu ir Verslo Mokykla. Semināra nodarbībās piedalījās seši Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni no 7.-8.klasēm – Kristers Zelčs, Darīna Kļimenkova, Jekaterina Kaznačejeva, Juris Gura, Teona Bikovska, Veronika Krivogūza, skolēnus pavadīja un konsultēja projekta koordinatore Daugavpils Saskaņas pamatskolā Tatjana Revina un matemātikas skolotāja Ludmila Uļinska. Līdz projekta nodarbībai skolēniem vajadzēja sagatavot matemātisko spēli: “Maths Games and Apps”. Nodarbību laikā Lietuvā mūsu komanda prezentēja matemātisko spēli “Jūras kauja”, kuru visas komandas spēlēja ar aizrautību.
Pirmajā nodarbību dienā projekta dalībnieki iepazinās ar Lietuvas partneru izglītības iestādi un Kauņu kā 2022.gada Kultūras galvaspilsētu.
Nedēļas laikā bija iespēja piedalīties dažādās STEAM nodarbībās matemātikas jomā. Viesojāmies KTU Engineering licejā, strādājot grupās, konstruējām un pētījām ģeometriskās figūras: tetraedru, ikosaedru, dodokaedru utt. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja attīstīt savu loģisko domāšanu matemātikas un ķīmijas nodarbībās, apmeklējot  Kauņas cietokšņa 7.fortu.
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, tika apmeklēta robotikas skola, kur skolēni, strādājot starptautiskajās grupās, mēģināja pielietot savas inženierzinātņu spējas, konstruējot datorā debesskrāpi 3D formātā.
Nodarbībās tika integrēti dažādi mācību priekšmeti – matemātika, inženierzinātne, informātika, ķīmija, māksla, mājturība un tehnoloģijas. Semināra dalībniekiem (gan skolēniem, gan skolotājiem) izveidojās skaidrāka izpratne par starpdisciplināro saiti starp STEAM priekšmetiem. Tika iegūta pieredze un praktiskas idejas, kā iedzīvināt šo pieeju ikdienas mācību darbā, matemātikas nodarbībās.
Visu nedēļu valdīja draudzīga un silta atmosfēra. Neformāla saskarsme un komunikācija starp jauniešiem ir tik pat svarīga kā mācību process.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Saskaņas pamatskolas pamatizglītības skolotāja
Ludmila Uļinska
Tālr. 65425870