Skolu ziņas: Solis tālāk: ar e-Twinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā

04.11.2019.

Rudens brīvdienās Daugavpils 16.vidusskolas 11.klases skolēni Žanna Šileinis-Šileiko un Daniels Siļčonoks kopā ar ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāju Svetlanu Rudko piedalījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajās mācībās „Solis tālāk: ar eTwinning pie Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas norisinājās viesnīcā “Baltvilla”, Garkalnes novadā.

Divu dienu laikā komandas no 10 Latvijas skolām mācījās plānot un rakstīt Erasmus+ projektus. Rezultātā tika apgūtas šādas tēmas:
•    Neformālās izglītības pamatprincipi un neformālās izglītības metodes;
•    “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eiropas Solidaritātes korpuss: mobilitātes projektu veidi, mērķi un piemēri;
•    Starptautiskās mobilitātes skolas vidē – iespējas un izaicinājumi;
•    “Erasmus+: Jaunatne darbība” un Eiropas Solidaritātes korpuss – mobilitātes projektu izstrādes un īstenošanas pamati;
•    Inovatīvu projektu ideju ģenerēšana;
•    Skolotāja loma un sadarbība ar jauniešiem neformālās izglītības aktivitātēs;
•    Jauniešu iesaistīšanas un motivēšanas plāna izstrāde;
•    Ieguvumi no neformālās izglītības skolotājam;
•    Mobilitātes projektu izstrādei un īstenošanai nepieciešamā sadarbības tīkla, atbalsta un resursu apzināšana.
Jāatzīmē, ka mācības notika nepiespiestā gaisotnē. Dalībnieki ne tikai uzzināja daudz jauna, kas viņiem noderēs mācību procesā, bet arī atpūtās skaistā ezera krastā.

Informāciju sagatavoja
Svetlana Rudjko,
Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja