Skolu ziņas: Starptautiskā Paldies diena skolā

13.01.2020.

11.janvārī atzīmē Starptautisko „PALDIES” dienu. Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.
Mūsu skolas skolēni šajos svētkos veidoja kolāžas un personīgi izteica pateicību skolas darbiniekiem: remontstrādniekiem, apkopējām, skolas māsai un virtuves darbiniekiem.
Kolāžās ir pateicības arī klasesbiedriem, ģimenei, brāļiem un māsām, mājdzīvniekiem, projektam “Skolas soma”, cilvēkiem, kuri padara pilsētu skaistu.
„Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.” (K.Skalbe)
Pateicamies par sadarbību, atbalstu, ieguldīto darbu un atsaucību, uzsākot 2020.gadu ar cerību, mīlestību, sapņu piepildīšanos un prieku.
Sirsnīgs PALDIES katram, kurš spēj padarīt ikdienu krāsainu, skaistu un drošu!

Informāciju sagatavoja:
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotekāre
T.Jevstafjeva-Aksjuta