Skolu ziņas: TOY spēļu centrs-rotaļlietu bibliotēka J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā

22.10.2020.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā darbojas TOY spēļu centrs-bibliotēka. Tas veidots starptautiskajā projektā “TOY metodes iekļaušanai”, sadarbojoties Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un sabiedriskā labuma organizācijai „Izglītības iniciatīvu centrs (IIC)”.
Uz centru nāk gan paši bērni, gan ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku, mācītos viens no otra, gūtu patīkamas emocijas un attīstītos, spēlējot izglītojošās spēles, kuras ikviens centra biedrs var paņemt mājās bez maksas uz vienu nedēļu. Spēļu centrā tiek piedāvātas spēles gan visai ģimenei, gan bērniem, sākot no 1 gada vecuma.
Centrs strādā jau 10 mēnešus. Pa šo laiku tika novadītas izglītojošās aktivitātes sākumskolas klasēm un pirmsskolas audzēkņiem, sarīkoti vairāki pasākumi gan bērniem, gan ģimenēm un Daugavpils pilsētas skolu bibliotekāriem. Centrs ir atvērts visiem interesentiem.
2020.gada pavasarī valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā centrs turpināja savu darbību attālināti. Tika nodrošināts atbalsts attālināto mācību procesā – sniegtas individuālās telefonkonsultācijas skolēniem un novadītas radošas aktivitātes tiešsaitē ZOOM platformā un Facebook spēļu centra – bibliotēkas lapā (https://www.facebook.com/groups/238558866690319),
kā arī tika sniegts atbalsts ģimenēm saziņā ar pašvaldības dienestiem.
    Spēļu centrs turpmāk vēlas nodrošināt ģimenēm pieejamās telpas kopīgām nodarbēm, iespēju paņemt rotaļlietas mājās, turpināt organizēt tematiskus pasākumus ģimenēm, rosināt starppaaudžu mācīšanos, rīkot konkursus un  izglītojošās nodarbības skolēniem, kopā ar centra biedriem piedalīties pilsētas mēroga pasākumos, kā arī izplatīt labo praksi citās pašvaldībās, rīkojot seminārus un projekta darba grupu tikšanās.

Centrs ir atvērts otrdienās no plkst.13.00-17.00 un svētdienās no plkst.11.00-15.00, Komunālā ielā 2, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses). Centrs darbojas, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Informāciju sagatavoja:
Spēļu centra – bibliotēkas vadītāja
Tatjana Jevstafjeva-Aksjuta