Spēka zīmju alejas atklāšana pirmsskolā „Rozīte’’ par godu Latvijas simtgadei.

12.10.2018.

10.oktobrī Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās pilsētas atklātais pasākums „Spēka zīmju alejas atklāšana Miķeļdienas gadatirgū’’.
Par godu Latvijas simtgadei tika sarīkota koncertprogramma ar lustīgām dziesmām un dejām. Uz pasākumu tika aicināti pirmsskolu pedagogi un iestādes bērnu vecāki. Koncerta galvenie varoņi - Saimniece, Miķelis un Zirgs iepazīstināja klātesošos ar Miķeļdienas tradīcijām un dziesmām. Iestādes vadītājs un viņa vietniece, svinīgi pārgriežot lenti, atklāja jaunizveidoto Spēka zīmju aleju. Šī aleja tapa par godu Latvijas simtgadei sadarbībā ar iestādes vecākiem. Tagad katru rītu, ienākot dārziņā pa šo aleju, mēs smelsimies spēku, veselību, gudrību, veiksmi un labklājību.
Sirsnīgi pateicamies visiem dalībniekiem par pozitīvās noskaņas radīšanu pasākuma laikā.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītāja vietniece
Vita Kazanova
T. 65442794