Starptautiskā projekta logo izstrādes konkursā uzvar Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolniece

07.02.2020.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Saskaņas pamatskolu ir uzsākusi īstenot Erasmus+ programmas sadarbības projektu, kura virsmērķis ir uzlabot skolēnu prasmes, 21.gadsimta kompetences, kuru pamatā ir ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi.
Projekta ietvaros jau tika novadīts pirmais konkurss – logo veidošana, kurā aktīvi iesaistījās gan lieli, gan mazi! Sešu valstu konkurencē (Latvija, Itālija, Portugāle, Kipra, Ziemeļmaķedonija, Dānija) Daugavpils Saskaņas pamatskolas 4.klases skolniece Agate Čeirāne izcīnīja 1.vietu! Š.g.6.februarī skolas direktore J.Vucēna aicināja visus dalībniekus uz apbalvošanu un galvenās balvas pasniegšanu Agatei. Bērni ir gandarīti par paveikto un apņēmības pilni turpināt iesākto darbu. Katrs no dalībniekiem saņēma starptautisko sertifikātu, ko pasniedza Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode.
Esam lepni, ka mūsu skolā ir tik talantīgi un radoši skolēni, kas skolas vārdu nes pasaulē!

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā” (“21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils” KA201-2019-005) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja
Līga Saleniece