"Svilpaunieki plus" Vienības nama TRADĪCIJU MĀJĀ

31.08.2020.

Vienības nama darbinieki informē par iespēju apmeklēt bezmaksas nodarbības, kā arī izstādi "Svilpaunieki plus" Vienības nama TRADĪCIJU MĀJĀ.

Pielikumā: Tradīciju mājas nodarbību grafiks septembrī un afiša:

Informāciju sagatavoja:
Diāna Breidaka
Latviešu kultūras centrs