VISC ziņas: Diagnosticējošo darbu norise 3. un 6. klasē. (tiešraides ieraksts un prezentācija)

12.02.2021.

Valsts izglītības satura centrs 9.februārī organizēja 3. un 6. klašu skolotājiem un skolēnu vecākiem tiešsaistes semināru, kurā vairāk tika stāstīts par diagnosticējošo darbu norisi 2020./2021. mācību gadā.

Ņemot vērā, ka valstī joprojām epidemioloģiskās situācijas dēļ skolēni nevar uzsākt mācības klātienē, valsts plānotie diagnosticējošie darbi ir pilnveidoti tā, lai to veikšana būtu iespējama dažādos formātos.

Vebinārā Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle iepazīstināja ar iespējamo diagnosticējošo darbu norisi 2020./2021. mācību gadā.

Prezentācija par 3. un 6. klašu diagnosticējošo darbu norisi [PPT]

Vebināra ieraksts skatāms Valsts izglītības satura centra Facebook lapā

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/diagnosticejoso-darbu-norise-3-un-6-klase-tiesraides-ieraksts-un-prezentacija