VISC ziņas: Informācija par dalību ZPD reģionālajā konferencē 2021

24.02.2021.

Zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference 2021.gada 5.martā norisināsies tiešsaistes režīmā un speciāli tai ir izveidota platforma, caur kuru dalībnieki interaktīvā veidā var nonākt sava reģiona sekcijā. Katrs konferences dalībnieks tiks iedalīts pārstāvētā reģiona attiecīgās zinātņu nozares sekcijā un darbus tiešsaistē prezentēs šīs grupas ietvaros.

Katrs konferences dalībnieks pirms konferences edu.lu.lv mācību vides profilā norādītajā e-pasta adresē saņems uzaicinājumu dalībai ZPD reģionālajā konferencē. Līdz 28. februārim, sazinoties ar izglītības iestādes atbildīgo ZPD jautājumos, dalībniekam ir jāpārliecinās, ka edu.lu.lv mācību vidē ir norādīta korekta e-pasta adrese.

ZPD reģionālajai konferencei izvirzītie skolēni piedalās konferencē ar sava ZPD prezentāciju PowerPoint formātā, ja nepieciešams, izmantojot uzskates materiālus. Prezentācijā darba autors iekļauj arī atbildes uz recenzenta jautājumiem. Prezentācijas/uzstāšanās ilgums - līdz 7 minūtēm. Paredzētais laiks atbildēm uz komisijas jautājumiem - līdz 3 minūtēm.

Lai prezentētu savu darbu, konferences dalībniekiem būs nepieciešams pieslēgties arī tiešsaistes platformai Zoom, izmantojot datorā iepriekš lejupielādētu (un instalētu) lietojumprogrammu. Zoom bez maksas var lejupielādēt šeit: https://zoom.us/download.

Lai veiksmīgi piedalītos konferencē, dalībniekiem nepieciešams dators ar stabilu interneta pieslēgumu, jābūt pieejamai videokamerai, mikrofonam un audio skaļruņiem vai austiņām. Dalībniekam jāpārliecinās, ka tuvumā atrodas arī datora lādētājs un iespēja pieslēgties elektrībai.

Informācija par reģiona konferences platformu un darbu prezentēšanu Zoom platformā

Zinātniskās pētniecības darbu konferences tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:
Kristīne Peina
Projekta aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā
kristine.peina@832.visc.gov.lv