VISC ziņas: Ir sākusies skolotāju reģistrēšanās Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

24.02.2021.

Turpinot pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpenisku ieviešanu, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu mācību procesā visās izglītības pakāpēs, Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām.

2021.gadā centrs sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām plāno īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, stiprinot pirmsskolas pedagogus un citus mācību priekšmetu skolotājus.

Jau tagad sākusies pieteikšanās šādām kursu programmām:
- LU Humanitāro zinātņu fakultāte uzsāk angļu valodas skolotāju reģistrāciju profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes kursiem “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Angļu valoda”” (30 stundas).
- LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk skolotāju reģistrāciju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: “Mācīšanās lietpratībai 1.–3., 4.–6., 7.–9. un 10.–12. klasē” matemātikas, dabaszinātņu, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (36 stundas).
- LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk skolotāju reģistrāciju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (72 stundas).

Vairāk informācijas šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ir-sakusies-skolotaju-registresanas-valsts-izglitibas-satura-centra-apstiprinatajiem-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursiem un šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveide-2021gada