VISC ziņas: Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. un 12.klases izglītojamajiem: ieteicamā literatūra un informācijas avoti

29.12.2020.


Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 11. un 12.klases izglītojamajiem tēma ir Jura Kronberga dzeja un Janas Egles proza. Olimpiādes 2.posms notiks tiešsaistē, edu.lu.lv vietnē 18.janvārī, bet 3.posms notiks 6.martā.

Programmā piedāvātā ieteicamā literatūra un informācijas avoti paredzēti olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts.

Ieteicamā literatūra un informācijas avoti Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādei 11. un 12.klases izglītojamajiem.

Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Sintija Birule
ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai"
mācību priekšmetu olimpiāžu koordinatore
sintija.birule@832.visc.gov.lv

Informācijas izmantota: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-11-un-12-klases-izglitojamajiem-ieteicama-literatura-un-informacijas-avoti