VISC ziņas: Mācību priekšmetu olimpiāžu norise 2020./2021.mācību gadā

04.09.2020.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi veiksmīgi organizējot dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu posmus tiešsaistē, šajā mācību gadā virtuālajā vidē norisināsies arī angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde, kā arī filozofijas valsts 7.olimpiādes 2.posms - novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde.

Olimpiādes norisināsies pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot speciālu tīmekļa vietni. Savukārt dalībnieku uzrādītos rezultātus elektroniski vērtēs attiecīgās valsts olimpiādes žūrijas komisija.

Angļu valodas valsts olimpiādes 2.posms norisināsies 2020.gada 28.oktobrī, savukārt filozofijas valsts olimpiādes 2.posms – 2020.gada 17.decembrī.

>> Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2020./2021. mācību gadam.