VISC ziņas: Notiks krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras tiešsaistes olimpiāde

14.01.2021.

Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras 33.atklātās tiešsaistes olimpiādei aicināti pieteikties 8.-9., 11.-12.klašu skolēni, kuri 2020./2021.mācību gadā apgūst mācību priekšmetu “Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra” un 10.klases skolēni, kuri 2020./2021.mācību gadā apgūst specializēto mācību kursu “Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra”.

Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras 33.atklātā tiešsaistes olimpiāde notiek divās kārtās: 1.kārta – skolas klātienes/tiešsaistes olimpiāde un 2.kārta – valsts atklātā tiešsaistes olimpiāde. 2.kārtā piedalās skolu žūrijas komisiju nominētie skolas olimpiādes uzvarētāji – 1.vietu ieguvēji ar vislielāko punktu skaitu (no skolām, kuras īsteno tikai pamatizglītības programmu, ne vairāk kā 2 dalībnieki; no skolām, kuras īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu, – kopskaitā ne vairāk kā 5 dalībnieki).

Olimpiādes devīze: «Мы должны изучать языки – это единственная вещь, которую небесполезно знать даже плохо». (Като Ломб)

Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras 33.atklātās tiešsaistes olimpiādes norises kārtība [KĀRTĪBA pdf].

Olimpiāde notiek ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/notiks-krievu-valodas-mazakumtautibu-un-literaturas-tiessaistes-olimpiade