VISC ziņas: Par Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu

16.09.2020.

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros ir sagatavots Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences nolikums 2020./2021.mācību gadam.
Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti atgādina, ka komunikācija starp izglītības iestādi vai ZPD autoru un reģionālās ZPD konferences organizatoru vai Valsts izglītības satura centru tiek veikta ar izglītības iestādes atbildīgās kontaktpersonas starpniecību, kura izglītības iestādēm ir jānorīko un jāinformē par to pilsētas atbildīgo personu līdz 2020.gada 1.decembrim.

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai VISC mājas lapā un vietnē https://edu.lu.lv

Konferences NOLIKUMS>>